boss
AVOKATURA - LAWYER Office, Mr. Zeqir Bujupaj 

AVOKATURA - LAWYER Office, Mr. Zeqir Bujupaj

Aktiviteti i “Avokatures-Lawyer Office” perfaqesuar nga avokat z. Zeqir Bujupaj, daton që nga vitet e `90-ta.

Kjo zyrë Avokatie është e specializuar në: 

  • Rregullimin e te gjitha qështjeve pronesore të natyres kontestuese
  • Realizimin e dëmshpërblimeve të shkaktuara në fatkeqësitë e komunikacionit,  
  • Përfaqesimet ligjore & gjyqesore
  • Ofrimin e  ndihmës juridike
  • Përpilimin dhe draftimin e të gjitha llojeve të kontratave
  • Ndërmjetesim në paluejtshmeri, dhe
  • Autorizimeve etj.
Me kënaqësi dhe me përkushtim të nivelit më të lartë, kryejmë punët prej ndërhyrjes në procedure të lëndës deri në realizimin e saj, që është zhdëmtimi/ kompenzimi në të mirë të palës.

Sukseset tona janë pjesë e proceseve të rënda, të cilat me përkrahjen dhe besimin Tuaj së bashku do na shpiejnë te qëllimi i përbashkët.

Ju mirëpresim në çdo kohë dhe jemi në sherbimin tuaj,

*** Ne i mbajmë premtimet tona ***   

www.avokatura.com ; zeqirbujupi@hotmail.com ; Tel & Fax: 039-451-502, +377 44 347-641